Novinky

Podmínky účasti na seminářích

K rezervaci místa je třeba záloha 500 Kč. U víkendových kurzů, které probíhají mimo Prahu a jsou s ubytováním a stravou je záloha 1 250 Kč. Po našem potvrzení vaší účasti na kurzu emailem či telefonicky (zpravidla do 3 dnů) prosím pošlete zálohu na účet: 442 654 001/5500.  Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno. Napište nám krátkou zprávu (email nebo SMS), že jste zálohu uhradili a k jakému datu. Uchovejte si doklad o platbě a předložte jej při hrazení doplatku před začátkem kurzu. V případě elektronické platby nám pošlete zprávu o úhradě platby emailem.

Podmínky účasti na kurzu

 • Účast na kurzu je dobrovolná.
 • Každý účastník nese sám za sebe plnou odpovědnost, včetně chování k ostatním osobám v místě programu a/nebo k účastníkům zvolené akce.
 • Účastník se zavazuje k tomu, že nebude v průběhu celého kurzu požívat alkohol ani jiné omamné látky. Ani v době, kdy neprobíhá program.
 • Lektor ani žádná jiná osoba pracující v jeho pověření není zodpovědná za účastníkovy případné ztráty, škody nebo zranění
 • V případě nemoci nebo zranění si hradí každý účastník sám finanční náklady nutné na lékařské ošetření.
 • Seminář nemůže plně nahradit psychoterapeutické či lékařské ošetření.
 • Účast na kurzu není možná v případě, že se účastník psychiatricky léčí nebo je aktuálně nakažen infekční chorobou.
 • Účastník souhlasí s tím, že bude dodržovat zdravotní a hygienická pravidla stanovená lektorem na daném kurzu.
 • Účastník se zavazuje, že bude důvěrně zacházet s informacemi, vztahujícími se k dění ve skupině a ostatním účastníkům.
 • Rozhodne-li se účastník ukončit aktivitu během kurzu, kurzovné mu nebude vráceno.
 • Účastníci mladší 18ti let musí mít k účasti na programu souhlas rodičů nebo opatrovníka.

 

Podmínky zrušení účasti

 

 • Záloha slouží současně jako rezervační poplatek a je nevratná. V případě odhlášení z kurzu před jeho začátkem je možné zálohu využít na jiný kurz.
 • V případě uhrazení celé částky kurzovného a zrušení účasti  10 dní před konáním kurzu částku vracíme bez storno poplatku.
 • Při zrušení účasti méně než 10 dní před termínem kurzu si účtujeme 30% storno poplatek z kurzovného.